De sociale kalender wil allerlei maatschappij­vernieuwende initiatieven samenbrengen in één agenda -voordrachten en evenementen die bijdragen tot een leefbaarder wereld vanuit ecologische, sociale, spirituele, artistieke of interculturele hoek. Wil je zelf een activiteit in deze kalender laten opnemen, mail ze dan met de nodige coördinaten door naar Felix Bergers (felixbergers@hotmail.com). Het is zeker ook de bedoeling van deze agenda dat we vaker elkaars activiteiten bezoeken, wat dan bijdraagt tot nieuwe contacten en vernetting.

Overzicht

Klik op het onderwerp voor meer informatie

di 29 Nov 2016 : Gratis geld voor iedereen (boekbespreking) (di)
di 29 Nov 2016 : Slank je energiefactuur af (di)
di 29 Nov 2016 : Debat over Palestina (di)
di 29 Nov 2016 : Natuurpunt in gesprek over natuurbehoud (di)
di 29 Nov 2016 : Ecologie en humanisme (debat) (di)
wo 30 Nov 2016 : De sociale geschiedenis van Zwartberg (wo)
do 1 Dec 2016 : Basisinkomen: een idee dat groeit (do)
do 1 Dec 2016 : De wereld achter de wereldwinkel (do)
za 3 Dec 2016 : Multicultureel eindejaarsfeest (za)
zo 4 Dec 2016 : Natuurverkenning op en rond mijnterrils Waterschei (zo)
do 8 Dec 2016 : Vrijheid en zekerheid (boekvoorstelling) (do)
do 8 Dec 2016 : Meer ideeën voor minder vlees (do)
za 10 Dec 2016 : Contactdag van LIMNET (za)
za 10 Dec 2016 : De migratiegeschiedenis als actueel kerstverhaal (za)
za 10 Dec 2016 : Concert van solidariteitskoor Amakuriki (za)
zo 11 Dec 2016 : Gespreksgroep Mystiek over soefisme (zo)
ma 12 Dec 2016 : zenmeditatie (ma)
di 13 Dec 2016 : Student en Maatschappij in Verbinding (studiedag) (di)
di 13 Dec 2016 : Dialoogavond: op de thee bij de imam (di)
zo 18 Dec 2016 : Werkgroep Mystiek over Seneca (zo)
ma 19 Dec 2016 : Sylvain De Bleeckere over het begrip 'hoop' (ma)
ma 19 Dec 2016 : Depressief? Loser! (boekbespreking) (ma)
wo 21 Dec 2016 : Dokter Willems, Limburgs wetenschapper en wereldburger (wo)
vr 23 Dec 2016 : Kerstmeditatie (vr)
di 10 Jan 2017 : Hans Achterhuis spreekt opnieuw over maatschappelijke vernieuwing en utopisch denken (di)
do 12 Jan 2017 : Lezersgroep maatschappelijke boeken (do)
zo 22 Jan 2017 : Werkgroep Mystiek over Raimon Panikkar (zo)
za 4 Feb 2017 : De invloed van meditatie op de hersenen (za)
ma 6 Feb 2017 : Jan Blommaert over "Let op je woorden" (ma)
di 7 Feb 2017 : De nacht van Apache (do)
ma 20 Feb 2017 : Iedereen spiritueel? (ma)
do 23 Feb 2017 : Steun het verzet tegen landroof (do)
zo 26 Feb 2017 : Werkgroep Mystiek over Erik Van Ruysbeek (zo)
vr 3 Maa 2017 : Stiltedagen in priorij Klaarland (vr)
ma 27 Maa 2017 : Vrede is een werkwoord (ma)
di 28 Maa 2017 : Wouter Beke spreekt over de actualiteit (di)
di 9 Mei 2017 : Rob Buurman over plastiekverontreiniging (di)
za 11 Nov 2017 : vredeswake bij het beeld voor de onbekende oorlogsvrouw (za)

Gedetailleerd overzicht:

Dit boek van Rutger Bregman over het basisinkomen getuigt van een aanstekelijk optimisme. Het probleem is niet dat we het niet goed hebben, het probleem is dat we niet weten hoe het beter kan. In deze tijd, met koopkracht als laatste ideaal, schetst Rutger Bregman nieuwe vergezichten. Van een basisinkomen voor iedereen tot een werkweek van vijftien uur, van een wereld zonder grenzen tot een wereld zonder armoede. Het is tijd voor de terugkeer van de utopie. Laat je meenemen op een reis door de geschiedenis en maak kennis met ideeën die tegen de tijdgeest ingaan, dwars door de oude scheidslijn van links en rechts heen. Mieke Dury begeleidt de voorstelling en nabespreking. Je hoeft het boek niet op voorhand te lezen.

Informatie
Wanneer:29 november 2016 van 12:30 tot 13:30
Inkom: gratis
Inschrijving: verplicht
web: www.vormingpluslimburg.be
Meer info:tel: 011/560 100
mail: info@vormingpluslimburg.be
Waar: Kringwinkel Okazi, Sint-Truidersteenweg 150, Hasselt
Organisatie: Vormingplus Limburg

Energie besparen kan je niet alleen leren uit financiële overwegingen, maar zeker ook uit bekommernis voor milieu en klimaat. In opvolging van de avond met Steven Vromman, de ‘Low Impact Man’, organiseren wij dit najaar een infosessie om heel concreet heel praktisch geïnformeerd te worden hoe we ecologisch om kunnen gaan met onze energie heel dicht bij huis. Deze infosessie helpt je naar een lagere elektriciteitsfactuur. Je leert je eigen verbruik te evalueren en op welke manier jij hierop kan besparen, zowel door het vervangen van toestellen als door een aangepast gebruik. Je krijgt een aantal tools aangereikt die je helpen bij de keuze van de maatregelen die je gaat nemen. Samen met de andere deelnemers vergelijk je het verbruik van verschillende soorten toestellen en zoek je mee naar besparingsmogelijkheden. Je eindigt met een lijstje vol goede voornemens.

Informatie
Wanneer:29 november 2016 om 19:30
Inkom: /
Inschrijving: verplicht
web: www.destroomlijners.be
Meer info:tel: 011/23 83 38 (Hilde Leën)
mail: destroomlijners@limburg.be
Waar: Protestantse Kerk, Kuringersteenweg 81, Hasselt
Organisatie: Stad Hasselt i.s.m. Protestantse Kerk HasseltWerkgroep Interlevensbeschouwelijke Dialoog Limburg

29Nov

Op deze Internationale Dag van de Solidariteit met het Palestijnse Volk herdenken we de VN-resolutie 181 over het mandaat in Israel-Palestina van 29 november 1947. Naar aanleiding van deze dag organiseert Amnesty International een debat met Brigitte Hermans (Pax Christi/Broederlijk Delen), Numan Othman (Palestijn) en Amir Haberkorn (Een Andere Joodse Stem).

Informatie
Wanneer:29 november 2016 om 19:30
Inkom: gratis
Inschrijving: /
Meer info:tel: 0491/20 78 08
tel: 011/72 08 56
mail: ella@amnesty-hasselt.be
Waar: Ontmoetingscentrum Sint-Katarina, Nicolaas Cleynaertslaan 1, Hasselt
Organisatie: Amnesty International Hasselt i.s.m. CovrepalPalestina Solidariteit vzw

29Nov

Chris Steenwegen, algemeen directeur van Natuurpunt, houdt elk jaar een Ronde van Vlaanderen in de vijf provincies. Dan gaat hij in gesprek met de leden. Dit jaar is het hoofdthema het beheer van de gebieden van Natuurpunt. Jaarlijks neemt de te beheren oppervlakte toe met 500 tot 1.000 ha. Hoe houden we dit haalbaar? Welke rol spelen het beheerteam en de professionele ploegen? Welke financiële middelen krijgen we van de overheid en hoe zetten we die het beste in? Iedereen kan die avond al zijn vragen kwijt.

Informatie
Wanneer:29 november 2016 van 20:00 tot 22:00
Inkom: gratis
Inschrijving: /
web: www.natuurpunt.be
Meer info:tel: 015/29 72 63
mail: nathalie.dekoning@natuurpunt.be
Waar: Bezoekerscentrum Kiewit, Putvennestraat 112, Kiewit-Hasselt
Organisatie: Natuurpunt

Dit debat is een initiatief van PXL-Education (Niet Confessionele Zedenleer (NCZ)) in samenwerking met PXL-Tech en de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging. Het debat wenst leerkrachten NCZ een vorming te bieden over het onderwerp humanisme en ecologie. Tevens richt dit debat zich tot het brede publiek, want de vraag stelt zich: hoe gaan we om met ecologie, nu blijkt dat ons milieu één van de basisvoorwaarden is voor een gelukkig leven? Oftewel, zonder een leefbaar klimaat, zuiver drinkwater en een propere lucht wordt een gelukkig leven zeer moeilijk. Over ecologie is in deze tijden heel wat te doen, als geëngageerde burgers stellen we ons heel wat vragen: Welke waarde geven we aan ecologie? Hoe betrekken leerkrachten NCZ ecologie in hun les? Hoe vertaalt ecologie zich in de dagelijkse praktijk? Hoe gaan we de (voedsel)transitie aan? Hoe ver rijkt onze morele cirkel? Met de steun van de Instelling voor Morele Dienstverlening (IMD Limburg) wensen we hierover enkele zeer interessante stemmen aan het woord te laten. Met deze prominente sprekers hopen we verschillende invalshoeken te benaderen en proberen we meer food for thought los te weken. Sprekers: Rik Pinxten (antropoloog Universiteit Gent), Floris van den Berg (filosoof Universiteit Utrecht, Tobias Lenaert (oprichter Ethisch Vegetarisch Alternatief). Moderatoren: Frank Stappaerts (inspecteur-begeleider NCZ) en Jo Dirix (lector NCZ-Hogeschool PXL)

Informatie
Wanneer:29 november 2016 om 20:00
Inkom: gratis
Inschrijving: verplicht
Meer info & inschrijven :tel: 0485/19 96 52
mail: jo.dirix@pxl.be
Waar: PXL-Congress, Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt
Organisatie: Hogeschool PXL

Voordracht door Theo Achten. De sluiting van de mijn van Zwartberg ligt ondertussen al 50 jaar achter ons. Dat geeft aanleiding tot heel wat activiteiten. Theo Achten uit de Driehoeven-Zwartberg kiest voor een wat andere belichting: niet de steenkoolnijverheid staat centraal in zijn lezing, maar wel het sociale leven in de verenigingen en de scholen. Theo gaf zelf les op een lagere school in Zwartberg, en kon van daaruit de migratiegolven volgen, en de invloed ervan op het culturele leven. Theo is al vele jaren amateurfotograaf, en hij zal zijn uiteenzetting illustreren met veel beeldmateriaal. Hij zal zijn verhaal doen in het Genker dialect.
inschrijven: niet nodig

Informatie
Wanneer:30 november 2016 om 19:30
Inkom: /
Inschrijving: /
Meer info:mail: theo.achten@skynet.be
Waar: Buurthuis Den Ichter, Hannesstraat z.n., Langerlo-Genk
Organisatie: dialectkring Veldeke Genk

Wat verstaan we onder de term basisinkomen? Welke zijn de mogelijke modaliteiten en voorwaarden? Is het complementair aan het huidig stelsel sociale zekerheid of het begin van de ontmanteling ervan? Wat is de meerwaarde? Is het realistisch, betaalbaar,...? De moeite waard om op zoek te gaan met Walter Van Trier (medestichter en eerste secretaris van het Basic Income European Network), Thomas Decreus (politiek filosoof) en Chris Serroyen (hoofd nationale studiedienst ACV).
inschrijven: voor 29 november

Informatie
Wanneer:1 december 2016 om 19:30
Inkom: gratis
Inschrijving: /
Meer info:tel: 0488/31 31 61
mail: koen.buntinx@acv-csc.be
Waar: vergadercentrum Beweging.net, Mgr. Broekxplein 6, Hasselt
Organisatie: Studiedienst ACV

Vlaanderen telt al 235 Oxfam-wereldwinkels met een groeiend aanbod van producten, die almaar meer ook van biologische oorsprong zijn. Vele mensen zijn al eens klant geweest in een lokale wereldwinkel en zijn zo wat vertrouwd geraakt met de producten. In deze gespreksavond met Gwen Segers kijken we iets verder en ruimer, naar het totale plaatje voor Vlaanderen, maar ook wereldwijd. Wat is de plaats van fair trade in de wereldhandel? Hoe is de samenwerking van Oxfam Wereldwinkels met de boeren en producenten in het Zuiden? En hoe is het gegroeid? Op deze avond worden er ook wereldwinkelhapjes aangeboden. De spreekster, Gwen Segers, is regio-coördinator van Oxfam Wereldwinkels voor Limburg.
inschrijven niet nodig

Informatie
Wanneer:1 december 2016 om 20:00
Inkom: gratis
Inschrijving: /
Meer info:tel: 0498/50 34 81
mail: glowackibernard@gmail.com
Waar: Stadhuis Genk (zaal 1), Stadsplein 1
Organisatie: Linx+ afdeling Genk

Afwisselend muzikaal programma met Kalinonka (Oekraïense groep), Fi ak Fe (Senegalese percussie, dans en spektakel) en het Genks citékoor (Italiaanse sociaal bewogen liederen). Daarna wereldmuziek van dj Solo (Guinée). Wereldbuffet aan 5 euro. Doorlopend artisanale markt.

Informatie
Wanneer:3 december 2016 om 17:00
Inkom: €5 (kinderen tot 12 jaar gratis)
Inschrijving: /
Meer info:tel: 0474/40 50 27
mail: joschreurs54@gmail.com
Waar: Zaal Elckerlyc Pastorijstraat 4, Sint-Lambrechts-Herk tel: fax:
Organisatie: Perspectief vzw

Het terrein van de steenbergen en voormalige bezinkingsbekkens is sterk gehermoduleerd en nog altijd in een snelle ontwikkeling van ecologisch herstel. Patrick Meylaerts zal ons op sleeptouw nemen en een woordje uitleg geven. Denk aan stevige wandelschoenen, en bij regenweer aan gepaste kledij.

Informatie
Wanneer:4 december 2016 om 14:00
Inkom: gratis
Inschrijving: /
Meer info:tel: 0498/50 34 81
mail: glowackibernard@gmail.com
Waar: kerkhof Waterschei, Opglabbekerzavel (vlakbij stadion KRC Genk)
Organisatie: Linx+ afdeling Genk i.s.m. Orchis

In de 20ste eeuw was de welvaartsstaat het antwoord op de ontwrichtende vrijemarkteconomie. Nu is het tijd voor een nieuw project, met gelijke vrijheid voor iedereen om zich te ontplooien en een economie die tien keer minder vraagt van de planeet. De paradox is dat alles moet veranderen: hoe we ons verplaatsen, wonen, energie opwekken, geld gebruiken of voedsel produceren. In dit uitdagende boek, dat verscheen bij EPO, roept Dirk Holemans op het roer om te gooien. De auteur komt het boek -met als ondertitel ‘naar een sociaal-ecologische samenleving’- zelf voorstellen.

Informatie
Wanneer:8 december 2016 van 19:30 tot 21:30
Inkom: €5/3
Inschrijving: verplicht
web: www.vormingpluslimburg.be
Meer info:tel: 011/560 100
mail: info@vormingpluslimburg.be
Waar: Vrijzinnig Ontmoetingscentrum, A. Rodenbachwtraat 18, 3500 Hasselt , tel: fax:
Organisatie: Vormingplus Limburg i.s.m. Oikos vzw Masereelfonds Hasselt

8Dec

Meer ideeën voor minder vlees (do) (van 19:30 tot 22:30)


Minder vlees eten is gezond én goed voor het milieu. Wil je vaker vegetarisch eten en zoek je inspiratie én informatie? Hoe krijg je je gezin mee in het verhaal? Hoe behoud je een volwaardig en gezond voedingspatroon met volwaardige vleesvervangers? Hoe ga je creatief om met nieuwe producten en dagelijkse kost? Je krijgt bruikbare tips en achteraf wisselen we verder uit via een digitaal platform. Een tweede bijeenkomst staat geprogrammeerd voor donderdag 12 januari. Begeleiding: Christel Vanderheyden (Sigurya).

Informatie
Wanneer:8 december 2016 van 19:30 tot 22:30
Inkom: €20
Inschrijving: verplicht
tel: Gemeenschapscentrum Tentakel, Kneuterweg 2, Termolen-Zonhoven
mail: tentakel@zonhoven.be
Waar: Gemeenschapscentrum Tentakel, Kneuterweg 2, Termolen-Zonhoven
Organisatie: Vormingplus Limburg i.s.m. gemeente Zonhoven

10Dec

Contactdag van LIMNET (za) (van 10:30 tot 16:30)


In Limburg zijn veel mensen bezig met natuur- en milieueducatie: natuurgidsen, natuurcentra, scholen, verenigingen, gemeenten, sommige nutsbedrijven, regionale landschappen,... Het Limburgs Natuur- en Milieueducatief Netwerk heeft tot doel deze organisaties samen te brengen en hun initiatieven zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen. De achtste contactdag met als thema “Natuurcirkels -over natuur en systeemdenken” staat open voor iedereen. Het programma vind je via www.limnet.be, en je kan er online inschrijven, liefst vóór 3 december.

Informatie
Wanneer:10 december 2016 van 10:30 tot 16:30
Inkom: gratis
Inschrijving: /
Meer info:tel: 011/26 34 50
mail: pnc@limburg.be
Waar: universitaire campus Diepenbeek -gebouw D
Organisatie: Provinciaal Natuurcentrum i.s.m. UHasselt -Centrum voor Milieukunde

Het wordt een muzikale avond met de harmonie Hoeverheidegalm van Lillo en romantische liederen gebracht door Pino Falsone en Marleen Rutten. De harmonie brengt een herdenkingsmars n.a.v. de 60ste verjaardag van de mijnramp in Marcinelle. Felix en Filip Ceunen zorgen voor de muzikale leiding, François Didden voor de presentatie en inkleding. Achteraf is er een gratis receptie.

Informatie
Wanneer:10 december 2016 om 19:00
Inkom: €8 (€ 7 in VVK)
Inschrijving: /
Meer info:tel: 011/57 40 65
mail: francois.didden@telenet.be
Waar: kerk van Lindeman, Populierenstraat 2, Heusden-Zolder
Organisatie: Ontmoetingscentrum La Baracca, Lindeman

Amakuriki is een solidariteitskoor. Wij zingen liedjes over hoop en wanhoop, liefde en onrecht, en dat in de oorspronkelijke taal waarin het lied is ontstaan. Onze leden komen uit Bree en wijde omtrek: Dilsen, Hamont, Meeuwen, Lommel, Opglabbeek, Eksel, Bocholt, .... De fondsen die we verwerven met onze optredens gaan naar goede doelen en projecten, zowel ver als dichtbij: van Madagascar tot Sint-Vincentiusvereniging, van Zuid-Afrika tot India. Dit werkingsjaar willen we dit uitbreiden naar Kenia, Ghana en Amnesty international.

Informatie
Wanneer:10 december 2016 om 20:00
Inkom: €8 (€ 6 in VVK)
Inschrijving: /
Meer info:tel: 089/47 35 70
mail: pocobrevan@gmail.com
Waar: Zaal Jan van Abroek, Kerkstraat 8, Beek-Bree
Organisatie: Kamakuriki

11Dec

Soefisme is een mystieke traditie die haar oorsprong heeft in de vroege islam. Op deze samenkomst worden teksten van Ibn Arabi samen gelezen en besproken.

Informatie
Wanneer:11 december 2016 van 10:00 tot 12:00
Inkom: €vrije bijdrage
Inschrijving: /
Meer info:tel: 0487/33 03 09
mail: plasjohan@gmail.com
Waar: Onthaalcentrum De Pelgrim, Isabellaplein 15b, Scherpenheuvel
Organisatie: Gespreksgroep Mystiek

12Dec

zenmeditatie (ma) (om 19:40)


Centraal staat het zazen of de zitmeditatie, op een kussen (op een bankje of een stoel kan ook). Dit gebeurt in een open en gastvrije groep van medebeoefenaars, de sangha, waarin iedere gemotiveerde zoeker, van welke levensbeschouwing ook, kan ‘thuiskomen’. In deze groep wordt Soto Zen beoefend, dit is de grootste zenschool in Japan met een traditie die teruggaat naar Dogen Zenji (1200-1253). De meditatie begint om 20u, en bestaat uit twee keer 35‘ zazen, afgewisseld met 10’ kinhin (wandelmeditatie). Nadien is er een korte ceremonie en een vragenronde.
Aan beginners wordt gevraagd om minstens 20 minuten eerder te komen, voor een woordje uitleg.
Je draagt best sobere, donkere en losse kledij.
Meditatiekussens en -matten zijn ter plaatse beschikbaar.
Einde omstreeks 21.30u.
Deze zenmeditaties vinden elke maandag plaats.

Informatie
Wanneer:12 december 2016 om 19:40
Inkom: €6
Inschrijving: /
Meer info:tel: Marc Journée, zenmonnik (019/69 81 84
mail: marc.journee@gmail.com
web: zenmeditatiehasselt.be
Waar: Bethanië Godsheide (losstaand paviljoen) Brugbemdenstraat 1 3500 Hasselt-Godsheide (Dit is het vroegere bezinningscentrum van de jezuïeten. De toegangsweg naar de gebouwen ligt aan het kanaal. Het paviljoen ligt vlakbij de grote personeelsparking achteraan.)

Een brede vorming voor studenten staat centraal in het Hoger Onderwijs van de 21e eeuw. Dit vereist dat ook universiteiten en hogescholen zich buiten de vier muren van het leslokaal begeven en in ontmoeting treden met de ander en de wereld.De pedagogie van service-learning is sterk ingeburgerd in academische instellingen in onder andere de Verenigde Staten en Latijns-Amerika, maar nog relatief onbekend in Europa. Om deze praktijk breder bekend te maken en verder te stimuleren organiseren het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen, het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Ecocampus) en het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid, en de partners van de stuurgroep (Universiteit Gent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen) op dinsdag 13 december 2016 een studiedag over Community Service Learning (CSL) in het Hoger Onderwijs. Door een kleurrijk assortiment aan nationale en internationale sprekers alsook praktijken en ervaringen biedt de studiedag zowel een eerste kennismaking als ook verdere handvaten voor wie reeds de weg van service-learning ingeslagen is. De organisatoren beschouwen Community Service Learning als een waardevolle schakel in de aanpak van de uitdagingen van de toekomst, als een unieke manier om onderwijs en maatschappij te verbinden en om de bredere vorming van de student te bevorderen. Service-learning als pedagogie verbindt onderwijs, onderzoek en dienstverlening en stimuleert studenten om zich vanuit hun discipline als actieve burgers te engageren, om nieuwe academische inhouden te toetsen binnen maatschappelijke leercontexten en om dit leerproces terug te koppelen naar het eigen persoonlijk leven. Op die manier kan het Hoger Onderwijs bovendien een belangrijke rol spelen in de uitdagingen van de 21ste eeuw. Recent werden deze nog vastgelegd in de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties, met onder meer levenslang leren, toegankelijke, betrouwbare en duurzame energietoevoer, sociale rechtvaardigheid, circulaire economie, gezondheid en kwaliteit van leven. Zowel lokaal als mondiaal, via beleidsinput maar ook directe input naar het maatschappelijk middenveld, ondernemingen en individuen, kunnen universiteiten en hogescholen aan deze doelen bijdragen. Voor het programma zie www.ucsia.org.
inschrijven: tot 7/12

Informatie
Wanneer:13 december 2016 van 08:30 tot 17:00
Inkom: gratis
Inschrijving: verplicht
web: www.ucsia.org
Meer info:tel: 03/265 45 99
mail: sara.mels@ucsia.be
Waar: UAntwerpen, Prinsstraat 13, Antwerpen
Organisatie: Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen

13Dec

Een bezoek aan een moskee kan bijdragen tot een genuanceerdere visie op de islam. De Tevhid Moskee in Eisden-Tuinwijk stelt zijn deuren voor ons open. We krijgen er een rondleiding en gaan met moslims in gesprek over geloof, visie op en beeldvorming over de islam.

Informatie
Wanneer:13 december 2016 van 19:00 tot 21:00
Inkom: €5
Inschrijving: verplicht
tel: 089/76 97 97
mail: www.ccmaasmechelen.be
Meer info:tel: 089/76 98 80
mail: samenleven@maasmechelen.be
Waar: Paul Lambertlaan 15, Eisden-Tuinwijk
Organisatie: Gemeentelijke Dienst Samenleven en Wijkpreventie i.s.m. CC Maasmechelen

18Dec

Werkgroep Mystiek over Seneca (zo) (van 14:00 tot 16:00)


Seneca de Jongere was een Romeins schrijver en stoïcijns filosoof. Hij werd in Cordoba geboren als zoon van de redenaar Seneca de Oudere, en stierf in 65 na Christus. De teksten van deze tijdgenoot van Jezus Christus laten een spirituele invalshoek zien.

Informatie
Wanneer:18 december 2016 van 14:00 tot 16:00
Inkom: €vrije bijdrage in kistje
Inschrijving: /
Meer info:tel: 0477/29 60 39
mail: g.wim@hotmail.com
Waar: Siloam, Holsteenweg 17, Zonhoven

Filosoof en cultuurwetenschapper Sylvain De Bleeckere (Universiteit Hasselt) belicht de cultuurhistorische betekenis van het begrip ‘hoop’. “Als hoop de zon is, dan is wanhoop de noodzakelijke schaduw,” zegt Sylvain De Bleeckere. “Hoop en wanhoop zijn de twee zijden van dezelfde menselijke medaille. In de lezing bespreek ik hoe het christendom zich opstelde aan de kant van de hoop, van de kerkvaders tot aan de komst van de moderne, seculiere cultuur.”

De zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten 2017 staan in het teken van hoop. Met deze avond wordt het startschot gegeven van een lezingenreeks die verschillende aspecten van hoop belicht. Volgende sprekers: dr. Marc Desmet (6 maart), Annemie Struyf (14 april) en mgr. Joosten (10 mei).

Informatie
Wanneer:19 december 2016 om 19:00
Inkom: gratis
Inschrijving: /
Meer info:tel: 011/35 07 15
mail: 2017@virgajessefeesten.be
web: 2017@virgajessefeesten.be
Waar: Hoogdorpsstraat 46 46, 3570 Alken
Organisatie: Virga Jessecomité i.s.m. Stad HasseltUHasselt

19Dec

In deze lezingenreeks “Voor u gelezen” is het niet de auteur zelf, maar een betrokken lezer die het boek komt voorstellen. Je hoeft het boek niet gelezen te hebben om deel te nemen. Vandaag komt “Depressief? Loser!” van VRT-journalist Riadh Bari aan de beurt. Hij hield een filmdagboek bij tijdens een depressie, en getuigt ook in een boek. Het boek wordt voorgesteld door Anne Vos, een jonge vrouw uit Hoeselt die na een burn-out kleuterleidster werd.

Informatie
Wanneer:19 december 2016 van 20:00 tot 22:00
Inkom: €5
Inschrijving: verplicht
web: www.vormingplus.be
Meer info:tel: 011/560 100
mail: info@vormingpluslimburg.be
Waar: Bibliotheek Genk Stadsplein 3, 3600 Genk
Organisatie: Vormingplus Limburg

Louis Willems (Hasselt, 1822-Hasselt, 1907) was één van de pioniers van de bacteriologie en immunologie. Zijn vader, Pieter Jan Willems, was een jeneverstoker en van 1836 tot 1842 burgemeester van Hasselt. Louis Willems wist met zijn onderzoek Hasselt te bevrijden van de runderpest, en was indirect de redder van de jeneverindustrie.

De spreker Patrick Reygel is als bioloog verbonden aan de Universiteit Hasselt en is o.a. actief in de onderzoeksgroep dierkunde. Daarnaast is hij bekend als voorzitter van het Hasseltse jenevermuseum. Hij zal deze lezing over dokter Willems in het Hasseltse dialect geven, als afsluiting van het Jaor van de Dialekte. In 2017 zullen er vanuit de Universiteit Hasselt nog meer publieke lezingen in de streektaal gehouden worden.
inschrijven: niet nodig

Informatie
Wanneer:21 december 2016 om 19:00
Inkom: €1 (gaat via Music for Life naar het goede doel)
Inschrijving: /
Meer info:tel: 0487/455 687
mail: johan.schoofs@uhasselt.be
Waar: Universiteit Hasselt Campus Oude gevangenis, Martelarenlaan 42, Hasselt
Organisatie: UHasselt i.s.m. Veldeke Bels(j)Veldeke Hasselt

23Dec

Kerstmeditatie (vr) (vanaf 20:00)


In aanloop naar Kerstmis en Nieuwjaar -feesten van vrede- willen we de verbondenheid boven alle verscheidenheid vieren in een GSM (Gronden in Gedachten, Samen in Stilte Mediteren).

Informatie
Wanneer:23 december 2016 vanaf 20:00
Inkom: € (vrije bijdrage)
Inschrijving: /
Meer info:tel: 0494/27 38 47
mail: peter-van-den-broeck@telenet.be
Waar: CC Het Loo, Vismarkt, Tessenderlo
Organisatie: gespreks- en relaxatiegroep Tessenderlo

Hans Achterhuis (° Hengelo,1942) was -tot aan zijn emeritaat- hoogleraar filosofie aan de universiteit van Twente. Lange tijd combineerde hij zijn wetenschappelijk werk met functies bij maatschappelijke organisaties. Hij onderhield ook contacten met het basiswerk in Belgisch Limburg, via Wereldscholen en het Internationaal Ontmoetingscentrum voor Basisgroepen. Technologie, schaarste, vermarkting, arbeid en welzijn, maatschappelijk geweld en utopisch denken: dit zijn een aantal kernbegrippen uit zijn omvangrijk oeuvre. “De markt van welzijn en geluk” uit 1981 werd een klassieker, en ook zijn “De utopie van de vrije markt” uit 2010 werd druk becommentarieerd, omdat het zich erg kritisch uitliet over het utopische denken. In november 2011 kwam hij bij ons langs om hierover te spreken en van gedachten te wisselen. Zopas verscheen van hem “De koning van de utopie”, dat dan weer meer de motorische kracht tot vernieuwing benadrukt in de utopie. Een mooie gelegenheid om hem opnieuw aan het woord te laten en met hem te dialogeren over de evolutie in zijn denken. Van 2011 tot 2013 verkreeg hij de titel van eerste“Denker das vaderlands”, op initiatief van Filosofie Magazine i.s.m. het dagblad Trouw.
inschrijven: niet nodig

Informatie
Wanneer:10 januari 2017 om 19:30
Inkom: €5 euro (3 euro voor studenten, werklozen en gepensioneerden)5 euro (3 euro voor studenten, werklozen en gepensioneerden)
Inschrijving: /
Meer info:tel: 089/35 64 20
mail: felixbergers@hotmail.com
web: www.maatschappelijkbelang.be
Waar: UHasselt - Campus Oude Gevangenis (Auditorium Louis Roppe) Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt tel: fax:
Organisatie: Het Genootschap De Volle Maan i.s.m. Universiteit voor het Maatschappelijk Belang

Deze groep deelt een interesse in boeken met achtergrondinformatie over maatschappelijke thema's, en komt hierrond geregeld samen bij Vormingplus Limburg. Het is niet de bedoeling dat elk boek door iedereen gelezen wordt; als je geraakt bent door de inhoud van een boek, of je vindt het relevant, dan kan je de inhoud ervan aan de groep voorstellen en ruimte voorzien voor informatieve vragen en kritische bespreking. We werken volgens het principe van een losse beurtrol, maar we bieden ook de kans aan niet-lezers om toehoorder te zijn. Op 12 januari komt o.a. “Het klein verzet” van Tine Hens aan bod.

Informatie
Wanneer:12 januari 2017 om 17:30
Inkom: gratis
Inschrijving: /
Meer info:tel: 011/560 106
mail: johny.wijnants@vormingplus.be
Waar: Vormingplus Limburg, Cellebroedersstraat 13, Hasselt
Organisatie: Vormingplus Limburg

22Jan

Catharina Visser, die vorig jaar overleed, was een Nederlandse schrijfster en dichteres. Ze was actief in de DABAR-groep, een oecumenische leefgroep rond de abdij van Berne (nabij 's Hertogenbos). We leren haar beter kennen via een interview op dvd en haar teksten. Citaat: “In het verborgene van ieder mens is een cel van eenzame beschouwing, men hoeft geen monnik te zijn om daar binnen te gaan, de stilte te groeten, te knielen en te wachten op de ontmoeting.”

Informatie
Wanneer:22 januari 2017 van 10:00 tot 12:00
Inkom: € vrije bijdrage in kistje
Inschrijving: /
Meer info:tel: 0477/29 60 39
mail: g.wim@hotmail.com
Waar: Siloam, Holsteenweg 17, Zonhoven

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat mediteren bepaalde hersenfuncties gunstig beïnvloedt. Ook het hormonaal stelsel, het hart en de immuniteit zijn erbij gebaat. Meditatie is een krachtig medicijn voor stress en burn-out. In deze interactieve cursus wisselen we theorie af met stilte- en meditatiemomenten. Lieven Ostyn zorgt voor de begeleiding.

Informatie
Wanneer:4 februari 2017 van 10:00 tot 16:30
Inkom: €18 (sociale prijs mogelijk: € 10)
Inschrijving: verplicht
web: www.vormingpluslimburg.be
Meer info:tel: 011/560 100
mail: info@vormingplus.be
Waar: Vormingplus Limburg, Cellebroedersstraat 13, Hasselt
Organisatie: Vormingplus Limburg

Neemt een “werknemer” werk? Kan een loon een “last” of een “handicap” zijn? Wat bedoelen onze politici wanneer ze zeggen dat we “zuurstof” aan “onze economie” moeten geven? En op wie slaat de crisis in het begrip “vluchtelingencrisis”? Politiek is een wereld van woorden en beelden. In zijn boekje “Let op je woorden” gaat taalkundig antropoloog Jan Blommaert in op de diepere structuur van de taal die ons vaak overrompelt en manipuleert. We voelen intuïtief aan dat er iets niet klopt, maar kunnen vaak de vinger niet op de fout leggen en voelen ons onmachtig om te corrigeren. Jan Blommaert (° Dendermonde, 1961) studeerde Afrikaanse geschiedenis en filologie aan UGent. Hij richt zich in zijn werk op vraagstukken van macht en sociale ongelijkheid, migratie en beeldvorming, vaak vanuit een discoursanalytische invalshoek.

inschrijven: niet nodig

Informatie
Wanneer:6 februari 2017 om 19:30
Inkom: €5 euro (3 euro voor studenten, werklozen en gepensioneerden)
Inschrijving: /
Meer info:tel: 089/35 64 20
mail: felixbergers@hotmail.com
Waar: Universiteit Hasselt, Campus Oude Gevangenis (aula Louis Roppe), Martelarenlaan 42, Hasselt
Organisatie: Het Genootschap De Volle Maan i.s.m. Universiteit voor het Maatschappelijk Belang

7Feb

Artiesten verenigen zich voor de persvrijheid. Nieuwssite Apache wordt voor de rechter gedaagd. Bouwpromotor Land Invest en Joeri Dillen eisen samen 350.000 euro schadevergoeding van Apache. De reden? Een aantal explosieve artikels over Optima en de linken tussen Antwerpse vastgoedbonzen en politici. Bouwpromotor Land Invest eist bovendien de verwijdering van een aantal artikels van de site. Persvrijheid is een basisrecht, de pers is immers de waakhond van de democratie. Het verwijderen van artikels is extreem verregaand en ruikt sterk naar censuur. Daarom organiseren Wouter Deprez, Apache en De Roma een feest om de persvrijheid in alle glorie te vieren! Vrienden potsenmakers, schrijvers en muzikanten snelden toe om sympathie te betuigen. Komen die avond grappen vertellen, donderspeeches geven, muziek spelen en je gewoon een fantastische, onvergetelijke avond bezorgen: Bart Cannaerts, Steven Mahieu, Chris Van Camp, Johan Petit, Jeroen Olyslaegers, Ingrid Vander Veken, Wannes Cappelle (het Zesde Metaal), Wouter Deprez, Heleen Debruyne, Wim Helsen, Maaike Cafmeyer, Alex Agnew en Miss Elly (Mama’s Open Mic). Ze steunen de persvrijheid op een positieve manier met comedy en muziek. De opbrengst van de avond dient voor juridische ondersteuning van Apache, onderzoeksjournalistiek en de strijd voor persvrijheid. Met die middelen kan Apache immers meer onderzoeksjournalisten de kans geven om nóg dieper te graven!

Informatie
Wanneer:7 februari 2017 om 20:30
Inkom: €25 (€ 100 incl. jaarabonnement Apache)
Inschrijving: /
Meer info:tel: 03/600 16 70
mail: info@deroma.be
Waar: De Roma, Turnhoutsebaan 286, Borgerhout
Organisatie: Wouter Deprez i.s.m. ApacheDe Roma

20Feb

Spiritualiteit spreekt aan, en vele mensen voelen het verlangen naar een diepere laag in het leven. Wie is die nieuwe zinzoeker? En speelt het christelijk geloof nog een rol in zijn existentiële en maatschappelijke tocht? Dat zijn cruciale vragen voor christenen vandaag. Confronterende vragen ook, die uitnodigen om het christelijk referentiekader grondig te bevragen. Ilse Cornu en Johan Vandervloet publiceerden op basis van onderzoek en ervaringen in pastoraat een boek over zinvragen in de hedendaagse samenleving. Voor Christen Forum exploreren ze deze zinvragen én de manier waarop ze zich verhouden tot het christelijk geloof. Ze brachten begin dit jaar MagaZIjn uit, een online e-zine over zingeving. www.magazijn.community wil hedendaagse mensen een ‘magazijn’ van zin aanbieden en inspireren tot zinvol leven en samenleven.
inschrijven: niet nodig

Informatie
Wanneer:20 februari 2017 om 20:00
Inkom: €vrije bijdrage
Inschrijving: /
Meer info:tel: 0476/99 07 33
mail: info@cflimburg.be
Waar: Cultuurcentrum Hasselt, groot auditorium, Kunstlaan 5, Hasselt
Organisatie: Christen Forum Limburg

23Feb

Steun het verzet tegen landroof (do) (van 19:30 tot 22:00)


De honger naar grondstoffen is onstilbaar. Bergen worden uitgehold, bossen worden gekapt en rivieren vervuild. De grootste slachtoffers zijn de boeren die rechtstreeks afhankelijk zijn van deze natuurlijke rijkdommen voor hun dagelijkse (over)leven. Wil je mee helpen zorgen voor het behoud van deze gronden en van onze aarde in het algemeen? Laat je tijdens deze workshop verrassen over hoe jij een verschil kunt maken. We gaan op een interactieve manier op ontdekkingsreis.

Informatie
Wanneer:23 februari 2017 van 19:30 tot 22:00
Inkom: €5
Inschrijving: verplicht
web: www.vormingpluslimburg.be
Meer info:tel: 011/560 100
mail: info@vormingpluslimburg.be
Waar: Natuurpunt Limburg, Domein Kiewit, Putvennestraat 108, Hasselt
Organisatie: Solidagro i.s.m. Natuurpunt LimburgVormingplus Limburg

26Feb

Erik Van Ruysbeek (1915-2004), Brussels schrijver en dichter, noemde zijn leven een innerlijke queeste, een metafysisch itinerarium. De Oosterse filosofieën spraken hem erg aan. Hij stelde de mystieke belevenis en de ervaring van universele eenheid centraal. Citaat: “Het oog schouwt zichzelf”.

Informatie
Wanneer:26 februari 2017 van 10:00 tot 12:00
Inkom: € vrije bijdrage in kistje
Inschrijving: /
Meer info:tel: 0477/29 60 39
mail: g.wim@hotmail.com
Waar: Siloam, Holsteenweg 17, Zonhoven

Stiltedagen bij een kloostergemeenschap is een uitgelezen kans om het innerlijke leven aandacht te geven. De stilte en het dagritme van de monialen scheppen ruimte om het verlangen in de diepere lagen van onszelf te horen. Om te ontdekken wat ons drijft, wat we willen loslaten en wat tot volle ontwikkeling laten komen. Wat leeft er in mezelf, welke kant wil ik op, waar vind ik de kracht en welke weerstanden ervaar ik? Het ritme van de abdij helpt, met daarbij de meditaties, de momenten in groep rond spirituele teksten en poëzie, de muziek, en het delen aan elkaar wat we ervaren. Deze stiltedagen beginnen op vrijdag 3 maart om 17u en lopen tot zondag 14u. Hetzelfde programma wordt herhaald vanaf maandag 27 maart en vanaf vrijdag 31 maart.

Informatie
Wanneer:3 maart 2017 om 17:00
Inkom: €80
Inschrijving: /
Meer info:tel: 0477/29 60 39
mail: g.wim@hotmail.com
web: www.priorijklaarland.be
Waar: Priorij Klaarland, Vosheuvelstraat 39, Bocholt
Organisatie: Werkgroep Mystiek i.s.m. Siloam

27Maa

Jan De Volder spreekt over de vraag wat de interreligieuze dialoog vermag tegen gewelddadig extremisme. Onze snel veranderende wereld lijkt immers ook in sneltempo gewelddadiger te worden. Europa wordt omringd door een ‘ring of fire’ van oorlogen, van Oekraïne over Syrië en Irak tot Libië. Ook de Europese landen worden steeds vaker opgeschrikt door terreurdaden, die vaak gelinkt zijn aan het internationale jihadisme. Veel tijdgenoten wijzen met de vinger naar alle religies, alsof die per definitie bron van geweld zijn. Maar hoe is de band tussen religie en geweld? Hoe komt het dat jonge mensen zo snel kunnen radicaliseren, ook als ze daarvoor amper een religieuze levenswandel hadden? En wat vermogen religieuze leiders en gelovigen tegen het gewelddadig extremisme? Jan De Volder, die als co-titularis van de Cusanusleerstoel aan de KU Leuven het vak ‘Religie, conflict en vrede’ doceert, neemt ons mee op een ‘tour d’horizon’ door de geopolitiek van de religies, in en rond Europa, maar ook in de periferie van de Europese grootsteden. Vanuit zijn engagement bij de Gemeenschap van Sant’Egidio reflecteert hij over de zachte kracht van de interreligieuze dialoog en stelt hij dat christenen meer dan ooit hun bijdrage aan de vrede te leveren hebben. Want vrede is een werkwoord.

Informatie
Wanneer:27 maart 2017 om 20:00
Inkom: €vrije bijdrage
Inschrijving: /
Meer info:tel: 0476/99 07 33
mail: info@cflimburg.be
Waar: Cultuurcentrum Hasselt, groot auditorium, Kunstlaan 5, Hasselt
Organisatie: Christen Forum Limburg

Wouter Beke (° 1974, Lommel) is voorzitter van de CD&V, en daarnaast ook federaal parlementslid en burgemeester van Leopoldsburg. Hij is licentiaat in de politicologie (KUL) en doctor in de sociale wetenschappen, met een bijzondere licentie sociaal recht. Van 1996 tot 2003 was hij assistent aan de faculteit sociale wetenschappen (KUL), en nadien wetenschappelijk medewerker bij het Overlegcentrum voor Ethiek. Zijn boek “De mythe van het vrije ik -pleidooi voor een menselijke vrijheid” (2007) wordt algemeen beschouwd als het christendemocratische antwoord op het Vierde Burgermanifest van Guy Verhofstadt. Ook in zijn laatste boek “Het nieuwe WIJ -pleidooi voor een betrokken samenleving”(2016) zoekt hij wegen om het toenemende individualisme te doorbreken. Wouter Beke komt over de actualiteit spreken, en treedt na de pauze met het publiek in dialoog.
inschrijven: niet nodig

Informatie
Wanneer:28 maart 2017 om 19:30
Inkom: €5 euro (3 euro voor studenten, werklozen en gepensioneerden)
Inschrijving: /
Meer info:tel: 089/35 64 20
mail: felixbergers@hotmail.com of
web: www.maatschappelijkbelang.be
Waar: UHasselt - Campus Oude Gevangenis (Auditorium Louis Roppe) Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt tel: fax:
Organisatie: Het Genootschap De Volle Maan i.s.m. Universiteit voor het Maatschappelijk Belang

Plastics zijn overal. Ze zitten in verpakkingen, kleding, huishoudtoestellen, auto‘s en zelfs in de bankjes in het park. Een wereld zonder plastics is ondenkbaar, of toch niet? De laatste jaren wordt de problematiek van plastics steeds duidelijker. Onderzoekers hebben aangetoond dat de rivieren in Vlaanderen vergeven zijn van plastic deeltjes. In de zee is het niet beter gesteld: je kan geen portie mosselen meer eten zonder plastic deeltjes binnen te krijgen. Samen met Rob Buurman bespreken we daarom hoe we zullen moeten omgaan met plastics. Vanuit het idee van de circulaire economie gaan we op zoek naar de vereiste systeemveranderingen die ervoor moeten zorgen dat plastics niet meer weglekken tot in het milieu en optimaal worden hergebruikt. Rob Buurman (° 1982, Gendt -NL) studeerde luchtvaarttechnologie aan de Hogeschool Haarlem en daarna ’philosophy of science, technology and society' aan de Universiteit van Twente. Tot enkele maanden geleden was hij beleidsmedewerker circulaire economie bij de Bond Beter Leefmilieu. Sinds kort is hij algemeen directeur van het Recycling Netwerk, een coalitie van milieuorganisaties (zie www.recyclingnetwerk.org).
inschrijven: niet nodig

Informatie
Wanneer:9 mei 2017 om 19:30
Inkom: €5 euro (3 euro voor studenten, werklozen en gepensioneerden)
Inschrijving: /
Meer info:tel: 089/35 64 20
mail: felixbergers@hotmail.com
web: www.maatschappelijkbelang.be
Waar: UHasselt - Campus Oude Gevangenis (Auditorium Louis Roppe) Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt tel: fax:
Organisatie: Het Genootschap De Volle Maan i.s.m. Universiteit voor het Maatschappelijk Belang

Op 11 november organiseert Pax Christi Limburg zoals elk jaar een vredeswake aan het standbeeld voor de Onbekende Oorlogsvrouw in Hasselt. Het is een moment waarop deze vredesbeweging alle mensen in gedachten brengt die met oorlog en conflicten geconfronteerd werden of nog worden, en speciaal de vrouwen en kinderen. Lizette Stiers van Pax Christi: “Hiermee willen we hulde brengen aan de moed van vrouwen die in oorlogstijd de civiele samenleving recht houden, en die zich vaak solidair opstellen met de noodlijdenden. Dat geldt zeker nu de meeste conflicten zich niet meer tussen staten afspelen, maar eerder van etnische of van culturele aard zijn”. Tijdens deze vredeswake kan men luisteren naar getuigenissen van vrouwen uit oorlogsgebied, en elke keer brengt een solidariteitskoor liederen over oorlog en hoop. Volgens de jarenlange traditie worden er brood en rozen voor het standbeeld gelegd, die symbool staan voor de materiële en immateriële menselijke behoeften. Ze verwijzen ook naar het vrouwenstrijdlied “Bread and Roses” uit 1911, dat in 1912 gezongen werd tijdens een actie van textielarbeidsters in Lawrence-Massachusetts. Na afloop van dit samenzijn aan het standbeeld (dat een creatie is van Jan Calmeyn) kan iedereen meewandelen tot aan het Ontmoetingscentrum Sint-Catharina aan de N. Cleynaertslaan 1. Daar wordt een drankje en een hapje aangeboden.
inschrijven: niet nodig

Informatie
Wanneer:11 november 2017 om 15:00
Inkom: gratis
Inschrijving: /
Meer info:tel: 012/74 30 42
mail: pcstiersl@hotmail.com
Waar: Aan het beeld van de onbekende oorlogsvrouw (Guffenslaan, vlakbij de Maastrichterpoort, Hasselt).
Organisatie: Pax Christi Limburg


Site Statistieken